14 Ekim 2020
14 EKİM 2020, ÇARŞAMBA
14-18 EKİM 2020 TARİHLERİ ARASINDA SALON A’DA GÜN BOYU TÜRKÇE-İNGİLİZCE, İNGİLİZCE-TÜRKÇE SİMÜLTANE ÇEVİRİ OLACAKTIR.
SALON A SALON B
Geriatri Pratiğinde Nöropsikiyatrik Değerlendirme Kursu
Koordinatörler: Aslı Demirtaş Tatlıdede, Ergün Bozoğlu, Aslı Tufan Çinçin, Sibel Çakır
Abbott Nutrition ‘nın Koşulsuz Desteği ile
Sarkopeni /USG Kursu -SarcUS

Koordinatörler: Levent Özçakar, Zekeriya Ülger, Özgür Kara, Bayram Kaymak, Murat Kara
13.30-14.30

Oturum 1
Oturum Başkanları: Hakan Gürvit, Ergün Bozoğlu
Demanslı Hastada Öykü alma ve Kognitif Değerlendirme
Zeynep Tüfekçioğlu
Demanslı Hastada Nöropsikiyatrik Değerlendirme
Sibel Çakır

 

Oturum 1
Oturum Başkanları: Levent Özçakar, Zekeriya Ülger
-Sarkopeniye Nasıl YaklaşıyorUS?
Zekeriya Ülger
Sarkopeniyi Nasıl Tedavi ediyorUS?
Özgür Kara
Nasıl Hareket EdiyorUS?
Bayram Kaymak
US: Elimizdeki ‘X Faktör’
Levent Özçakar
Sarkopeniyi Nasıl GörüntülüyorUS?
Murat Kara
14.30-15.00 ARA
15.00-16.00 Oturum 2
Oturum Başkanları: Hakan Gürvit, Aslı Tufan Çinçin
Parkinson Hastalığı ve Parkinson Plus Sendromlarında Muayene Özellikleri  ve Ayrıcı Tanı
Aslı Demirtaş Tatlıdede
Tremor ve Diğer Hiperkinetik Hastalıklarda Yaşlı Hastaya Yaklaşım
Yıldız Değirmenci 
Kurs Pratik 1
16.00-16.30 ARA
16.30-17.30 Oturum 3
Zor Olgularda Sağaltım
Oturum Başkanları: Erguvan Tuğba Özel Kızıl, Sibel Çakır
Tedavi Dirençli Yaşlılık Çağı Depresyonu
Yasemin Hoşgören Alıcı
-Ajite Demans Hastasına Yaklaşım
Bilge Bilgin Kapucu
Yaşlıda Yaygın Anksiyete
Ahmet Kokurcan
Kurs Pratik 2
17.30-18.00 ARA
18.00-19.00 PANEL
Oturum Başkanları: Deniz Suna Erdinçler, Gülistan Bahat Öztürk
Malnütrisyon, Sarkopeni ve Kırılganlık- Yaşlı Hastada iç içe Geçen Sorunlar

Tommy Cederholm, İsveç
Sunum Dili: İnglizce
19.00-19.30 AÇILIŞ TÖRENİ
Sunucu:
Duygu Erbaş 
Konuşmacılar: Deniz Suna Erdinçler, Gülistan Bahat Öztürk
15 Ekim 2020
15 EKİM 2020, PERŞEMBE
14-18 EKİM 2020 TARİHLERİ ARASINDA SALON A’DA GÜN BOYU TÜRKÇE-İNGİLİZCE; İNGİLİZCE-TÜRKÇE SİMÜLTANE ÇEVİRİ OLACAKTIR.
SALON A SALON B SALON C SALON D SALON E
08.00-08.50 Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Timur Selçuk Akpınar, Suna Avcı
Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Özgür Kara, Mehmet Yürüyen
Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Birkan İlhan, Banu Özulu Türkmen
Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: İbrahim Halil Türkbeyler, Hacer Doğan Varan
Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Ali Yavuz Karahan, Cafer Balcı
09.00-10.15 PANEL:  Yaşlıda Serebrovasküler Hastalıkların Klinik Yansımaları
Oturum Başkanları: M Akif Karan, Serpil Bulut
– İnme
Nilüfer Yeşilot
– Vasküler Demans
Sibel Akın
– Vasküler Depresyon
Işın Baral Kulaksızoğlu
PANEL:  Yaşlıda Diyabet
Oturum Başkanları: Deniz Suna Erdinçler, Erkan Çoban, Fulden Saraç
– Yaşlıda İnkretin Bazlı Tedaviler
Dilek Gogas
– Yaşlıda SGLT-2 İnhibitörleri
Mustafa Kemal Kılıç
– Yaşlıda Yeni Uzun Etkili İnsülinler
Özgür Demir
Kurumda ve Evde
Bakım Kursu 1
Oturum 1: Geriatrik sendromlar-sorunlar: En sık karşılaştıklarımız
Oturum Başkanları:
Pemra Ünalan, Vildan Kandemir
-Deliryumu tanıyalım ve tedavi edelim

Hasan Öztin
-Uyku bozukluklarını tanıyalım ve tedavi edelim
Banu Özulu
-Uzun süreli bakımda sık karşılaşılan infeksiyonlar:

*Yaşlıda üriner sistem infeksiyonları
Funda Datlı Yakaryılmaz
*Yaşlıda kateter ilişkili infeksiyonlar
Ahmet Öztürk
*Yaşlıda sağlık bakımı ile ilişkili pnömoni
Hacer Doğan Varan
10.15-10.45 ARA
10.45-11.30 KONFERANS: Yaşlılık ve Mikrobiyota
Oturum Başkanı: Bülent Saka
– İleri Yaşta İnsan Barsak Mikrobiyotasının Önemi: Kronik Hastalıklar ve Kırılganlıkla İlişkisi
Bülent Saka
– “İnsan Barsak Mikrobiyotasının Yaşa Bağlı Değişiminin Karşılaştırmalı Metagenomik Analizi” Çalışması Sonuçları
Dilek Sever Kaya
KONFERANS: Sağlıklı Yaşlanma
Oturum Başkanları: Aslı Çurgunlu, Vecdet Tezcan
– İyi Yaş Alma (Psikiyatrist Gözüyle)
Sibel Çakır
– İyi Yaş Alma (Geriatrist Gözüyle)
Sevnaz Şahin
Kurumda ve Evde
Bakım Kursu 2
Oturum 2: Beslenme problemleri
Oturum Başkanları:
Özdal Ersoy, İbrahim Halil Türkbeyler
-Beslenme bozukluklarını nasıl tanıyalım

Rana Tuna Tuğrul
-Kalori protein sıvı vitamin mineral ihtiyaçları, yemek menüleri
Cemile Özkürekçi
-Oral-enteral beslenme ürünlerini tanıyalım / Fayda maliyet etkinlik analizi
Tuğba Turgut
-Sarkopeniyi tanıyalım
Gözde Şengül Ayçiçek
11.30-11.45 ARA
11.45-12.15  

UYDU 1
SALON A
Abbott’ın koşulsuz desteği ile

Cildimiz Kırışıyor! Ya Pankreasımız? (Pankreatik Ekzokrin Yetmezliği)

Oturum Başkanı: Bülent Saka
Konuşmacı: Kadir Demir
Pankreasın Yaşlanmasına Bağlı Pankreatik Ekzokrin Yetmezliğinin Güncel Tanı ve Tedavisi.

12.15-13.45 ÖĞLE YEMEĞİ
13.45-14.45 PANEL
Oturum Başkanları:
Selim Nalbant, Murat Varlı
Yaşlıda Osteoporoz Tedavisi
Serge Livio Ferrari (İsviçre)
Kurumda ve Evde
Bakım Kursu 3
Oturum 3: Yara bakımı
Oturum Başkanları:
Filiz Demirdağ, Pınar Tosun
-Anamnez/testler / taramalar ve evrelendirme

Hatice Çalışkan
-Bası yarasını nasıl önleriz
Remzi Bahşi
-Bası yarası pansumanlar ve bakım
Vildan Kandemir
14.45-15.15 ARA
15.15-16.15  

UYDU 2
SALON A
Abbott Nutrition’un Koşulsuz Desteği ile

Enteral Beslenmede Kaloriden Fazlası: Farmakonütrisyon
Oturum Başkanı: Deniz Suna Erdinçler
Konuşmacı: Zekeriya Ülger   
16.15-16.30 ARA
16.30-17.45 PANEL:
Geriatride Yeni Ne Var ?
Oturum Başkanları: Gülistan Bahat Öztürk, Meltem Halil
Konuşmacılar: Berrin Karadağ, Zeynel Abidin Öztürk
Kurumda ve Evde
Bakım Kursu 4
Oturum 4: Güncel sorunlarımıza pratik bilgiler
Oturum Başkanları: Pemra Ünalan, Özlem Karaaslan Cengiz
-Yaşlıda cilt bakımı ve kaşıntılar
Sumru Savaş
-Yaşlıda psikiyatrik ilaçların ve Alzheimer ilaçlarının kullanımındaki püf noktalar, etkinlikleri
Yıldıray Topçu
Oturum 5:
-Yaşam sonu kararlar
Mehmet Akif Genç
-Yurtdışı deneyimi: Geriatrik hasta için palyatif bakım programı
Fatma Özge Kayhan Koçak
16 Ekim 2020
16 EKİM 2020, CUMA
14-18 EKİM 2020 TARİHLERİ ARASINDA SALON A’DA GÜN BOYU TÜRKÇE-İNGİLİZCE; İNGİLİZCE-TÜRKÇE SİMÜLTANE ÇEVİRİ OLACAKTIR.
SALON A SALON B SALON C SALON D SALON E
08.00-08.50 Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Pınar Tosun Taşar, Özlem Karaaslan Cengiz
Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Remzi Bahşi, Funda Datlı Yakaryılmaz
Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Hakan Yavuzer, Rana Tuna Doğrul
Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Ahmet Öztürk, Gözde Şengül Ayçiçek
Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Murat Köse, Hatice Çalışkan
09.00-10.15 PANEL:  Nutrisyon Kursu Malnütrisyon
Koordinatörler: Osman Abbasoğlu, Meltem Halil
– Yaşlıda Malnütrisyonu Nasıl Tanıyalım? Yeni Tanı Kriterleri
Birkan İlhan
–  Enteral Beslenmede Tedavi İlkeleri
Cafer Balcı
–  Enteral Beslenmede Ürün Seçimi
Güneş Arık
 PANEL: Yaşlıda Kardiyovasküler Hastalıklar
Oturum Başkanları: Kerim Güler, Tanju Beğer
– Yaşlıda Atrial Fibrilasyon ve YOAK Kullanımı
Tufan Tükek

– Yaşlıda Hipertansiyon: Güncel Yaklaşım
Aslı Çurgunlu
– Yaşlıda Kronik İskemik Kalp Hastalığında Püf Noktalar
Berrin Umman
10.15-10.45 ARA
10.45-11.30 PANEL:  Uyku ve Kognisyon
Oturum Başkanları: Murat Varlı, Berrin Karadağ 
– Yaşlıda Kognitif Bozulma ve Obstrüktif Uyku Apne
Fannie Önen, Fransa Sunum Dili: İngilizce
– Yaşlıda Uyku Değerlendirmesi ve Uyku Hastalıkları
Saban Hakkı Önen, Fransa
Sunum Dİli: İngilizce

 PANEL: Demans Tanı ve Tedavisinde Güncelleme
Oturum Başkanları: Hüseyin Doruk, Mustafa Cankurtaran
– Alzheimer Demansı Tanı ve Tedavisinde Güncel Durum

Neşe Elmacı Tuncer
– Lewy Cisimcikli Demans Tanı ve Tedavisinde Güncel Durum
Aslı Demirtaş Tatlıdede

11.30-11.45 ARA
11.45-12.45 UYDU 3
SALON A
Astellas’ın koşulsuz desteği ile
Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Denge Betimiga
Oturum Başkanı: Gülistan Bahat Öztürk
Konuşmacılar: Funda Uğurlucan Güngör, Rahmi Onur
12.45-13.45 ÖĞLE YEMEĞİ
13.45-14.45 PANEL: 
Oturum Başkanları: Zekeriya Ülger, Zeynep Dilek Aydın
Sarkopeninin Nütrisyonel Girişimlerle Önlenmesi ve Tedavisi- Kanıtlar Ne Kadar Güçlü?
Juergen Bauer (Almanya) (Sunum Dili: İngilizce)
14.45-15.15 ARA
15.15-16.15 UYDU 4
SALON A
Nestle Health Science’in koşulsuz desteği ile
UZMANINA DANIŞ
Enine Boyuna Klinik Nütrisyon: Vakalar ve Sorular
Oturum Başkanı: Mehmet Akif Karan
Konuşmacılar: Mehmet Akif Karan, Meltem Gülhan Halil, Zeynel Abidin Öztürk
16.15-16.30 ARA
16.30-17.30 PANEL: Nutrisyon Kursu Farklı Kliniklerde Sakopeni
Oturum Başkanları: Mutlu Doğanay, Zeynel Abidin Öztürk
-Nefrolojide sarkopeni
Savaş Öztürk
-Onkolojide sarkopeni
Fatih Selçukbiricik
-Diyabette sarkopeni
Özlem Soyluk
PANEL: Yaşlıda Fitoterapi Uygulamaları
Oturum Başkanları: Halil Koyuncu, Ayşe Karan
– Fitoterapi nedir?
Nilay Şahin
– Geriatrik hastalarda hangi fitoterapötikler hangi hastalıklarda kullanılır?
Nilay Şahin
– Fitoterapötiklerin yan etkileri nelerdir?
Nilay Şahin
18.00-19.00 OLAĞAN GENEL KURUL
17 Ekim 2020
17 EKİM 2020, CUMARTESİ
14-18 EKİM 2020 TARİHLERİ ARASINDA SALON A’DA GÜN BOYU TÜRKÇE-İNGİLİZCE; İNGİLİZCE-TÜRKÇE SİMÜLTANE ÇEVİRİ OLACAKTIR.
  SALON A SALON B SALON C SALON D SALON E
08.00-08.50 Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Volkan Atmış, Filiz Demirdağ
Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Mustafa Kemal Kılıç, Yıldıray Topçu
Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Muhammet Cemal Kızılarslanoğlu, Sadık Gümüş
Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Hasan Öztin, Cemile Özkürekçi
Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Vildan Binay Safer, Tuğba Turgut
09.00-10.15 KONFERANS: Yaşlıda Palyatif Bakım
Oturum Başkanları: Meltem Uyar, Mehmet Yürüyen
– Palyatif Bakımda Geçiş Süreçleri
Muhammet Cemal Kızılarslanoğlu
– Bası Yarası Yönetimi
Hilal Özkaya
– Hospis ve Yas Süreci
Nil Tekin
KONFERANS: Yaşlıda Hemato-Onkoloji
Oturum Başkanları: Güven Çetin, Kamile Sılay
– Yaşlıda Anemiye Pratik Yaklaşım Ne Olmalı?
Itır Demiriz
– Yaşlıda Multiple Myelom
Meliha Nalçacı
– Yaşlıda Kemoterapi
İbrahim Tek
10.15-10.45 ARA
10.45-11.30 KONFERANS: Yaşlıda Periferik Arter Hastalığı
Oturum Başkanları: Umut Safer,Sevgi Aras
– Periferik Arter Hastalığı Tanı ve Tedavisi
Bilgin Bahadır Başgöz
– Yaşlıda Komorbid Periferik Arter Hastalığının Engellilik Sonuçları
İlker Taşçı
KONFERANS: Yaşlıda İnfeksiyon
Oturum Başkanları: Ali Mert, Hakan Yavuzer
– Yaşlıda Toplum Kökenli Pnömoni
Akın Kaya
– Yaşlıda Merkezi Sinir Sistemi İnfeksiyonları
Ali Mert
11.30-11.45 ARA
11.45-12.45 UYDU 5
SALON A
Novo Nordisk’in koşulsuz desteği ile..
Geriatrik Diyabet Hastalarinda Vakalarla Ryzodeg Tedavisi
Moderatör: Murat Varlı
Konuşmacı: Özgür Demir
12.45-13.45 ÖĞLE YEMEĞİ
13.45-14.45 PANEL:
Oturum Başkanları: Teslime Atlı, Aslı Tufan Çinçin
Multimorbiditeli Yaşlıların Bakımının Bir Parçası Olarak Uygun Reçeteleme

Mirko Petrovic (Belçika) (Sunum Dili: İngilizce)
14.45-15.15 ARA
15.15-15.45 UYDU 6
SALON A
UCB Farma’nın koşulsuz desteği ile…
Geriatrik Romatoid Artrit Hastasına Yaklaşım
Konuşmacı: Selim Nalbant
15.45-16.15 ARA
16.15-17.15 Uzmanına Danış: Yaşlıda Uygun Reçeteleme
Mirko Petrovic (Belçika) (Sunum Dili: İngilizce), Emine Sumru Savaş
Olgular: Volkan Atmış, Suna Avcı, Ayşe Daylan
17.45-18.30 2020 Kongresinden Eve Götürülecek Mesajlar
Sunum:
Firuzan Fırat Özer, Olgun Deniz, Gülçimen Soylu
KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ
18 Ekim 2020
18 EKİM 2020, PAZAR
SALON C
09.30-12.00 Uzmanına Danış: Yaşlıda Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanları: Mehmet Akif Karan, Mehmet Yürüyen
Konuşmacı: Nezahat Müge Çatıkkaş,
Tartışmacılar: Serdar Özkök, Pınar Arman, Yelda Öztürk, Güzin Çakmak, İlker Boğa, Rabia Soytaş
12.00 ÇIKIŞ