Değerli meslektaşlarımız ve Geriatri Bilim Dalı pratiğine gönül veren tüm sağlık çalışanı Arkadaşlarımız, 3.Uluslararası ve 13. Akademik Geriatri Kongresi, dünya genelindeki COVID-19 infeksiyonu nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti;

Akademik Geriatri Derneği tarafından her yıl düzenli olarak yapılan Akademik Geriatri Kongresi’nin on üçüncüsü ve uluslararası nitelikte üçüncüsü 14 – 18 Ekim 2020 tarihlerinde Papillon Ayscha Otel ve Kongre Merkezi Antalya’da düzenlenecektir.

                Ülkemizde yaşlı nüfus 2018 verilerine göre %8,8’dir ve en yaşlı grup en hızlı olarak artmaktadır. Giderek artan yaşlı nüfus oranı nedeniyle tüm sağlık çalışanlarımız yaşlı hastayla daha fazla karşılaşmakta Geriatri ve yaşlı sağlığı hizmetleri her basamakta ve yaklaşık tüm branşlarda, sağlık çalışanları için giderek daha fazla merakla takip edilen bir konu olmaktadır.

                Kongremizde, yaşlı hasta ile sık karşılaşan hekim ve sağlık ekibinin yaşlı hastanın özellikleri ve hastalıkları hakkında bilgi sahibi olması, koruyucu önlemler ve tedavi yaklaşımlarının belirlenmesi açısından önemli olan ve ilgi çekmekte olan konular ve yaşlı sağlığı konusundaki yeni gelişmeler gözden geçirilecektir.

Uluslararası nitelikte olan kongremize alanlarında uzman olan değerli ulusal ve uluslararası konuşmacılarımız katılacaktır. 2020 kongremizde uluslararası konuşmacılardan,  yaşlıda beslenme konusunda çok sayıda çalışmaya imza atmış, ESPEN “Geriatride Beslenme” özel ilgi grubu yönetim kurulu üyelerinden ve EWGSOP yazar grubu üyelerinden Juergen Bauer (Almanya); ESPEN “Geriatride Beslenme” özel ilgi grubunun başkanı, beslenmede GLIM kriterleri ve EWGSOP yazar grubu üyelerinden Tommy Cederholm (İsveç); osteoporoz ve kemik mineral metabolizması alanında önde gelen isimlerden, IOF başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi Serge Ferrari(İsviçre), yaşlıda uygunsuz ilaç kullanımı alanında çok sayıda çalışmanın sahibi ve EuGMS akademik kurul başkanı Mirko Petroviç (Belçika); yaşlıda uyku bozuklukları ve kognisyon-kardiyovasküler hastalıklarla ilişkisi alanlarında çalışmaları olan Fransa Geriatrik Uyku Merkezi Kurucusu ve Başkanı Saban Hakkı Önen (Fransa) ve IASRG kurucusu ve derneğin ilk Yaşlanma ve Uyku Uluslararası toplantısının düzenleyicisi Fannie Önen (Fransa) sunumlarıyla kongremizde yer alacaklardır.

Geriatri bilminin temel konuları olan demans, depresyon, deliryum, inkontinans, bası yaraları, malnütrisyon, sarkopeni, kırılganlık, polifarmasi, düşmeler, Parkinson hastalığı ve yaşlıda diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi, atrial fibrilasyon gibi kronik dâhili hastalıkların tedavileri kongre programımızda yer alacak, güncel yaklaşımlar ile klinik ve laboratuvar güncellemeleri, konferanslarda ve uydu sempozyumlarda tartışılacaktır. Birinci basamak, huzurevi ve bakımevi çalışanlarının sık karşılaştığı problemler kongremizin temel konuları arasında olacaktır. Kongremizde sarkopenide ultrason, malnütrisyon, pratikte nöropsikiyatrik değerlendirme ve evde/kurumda bakım alanlarında, bu alanlarda yetkin öğretim üyelerinin değerli katkı verecekleri ilgi çekici, güncel kurslar düzenlenecektir. Multidisipliner ve interdisipliner çalışma anlayışımıza paralel olarak farklı disiplinlerden konuşmacılar ve konularla, yaşlı sağlığına kapsamlı bir bakış sunulacaktır.

Sizleri klinik çalışmalarınızı ve klinik pratiğiniz sırasında karşılaştıklarınız öğretici olguları, sözlü ve poster bildiriler olarak göndermeniz için davet ediyoruz. Ulusal ve uluslararası nitelikte olacak olan bu bildirilerin kongremiz bilimsel içeriğine katkısı nedeniyle şimdiden teşekkür ediyoruz.

Yaşlı sağlığı ile ilgilenen başta geriatristler olmak üzere, iç hastalıkları uzmanları, aile hekimleri ve uzmanları, nöroloji uzmanları, psikiyatri uzmanları, fizik tedavi uzmanları, hemşire, fizik tedavi uzmanı, ergoterapist, diyetisyen ve sosyal hizmet uzmanları ile huzurevi ve bakım evi, palyatif bakım merkezi çalışanları ve yöneticilerinin kongremize katılımlarının kendileri için faydalı olacağını düşünüyoruz.

Organizasyon komitesi olarak, siz değerli katılımcılarımıza kaliteli bir bilimsel program sunmanın yanında sürpriz sosyal aktiviteler ve etkinlikler ile keyifli bir birliktelik sunma arzusundayız. Hepinizi kongremizde aramızda görmekten mutluluk duyacağız

Saygılarımla,

Prof. Dr. Gülistan Bahat-Öztürk